Đặt một câu hỏi

Cửa đi mở trượt mầu gỗ

cua-di-mo-truot-mau-go


Số ký tự đã nhập: